Folk har vore opptatt av at vikingskipet måtte kome på fjorden igjen: No skjer det.