Lokkar folk til å flytte heim med fest, foredrag og friske tonar