13.000 har sett suksessframsyninga. No kjem den hit