24 glade pensjonister besøkte gården som har både hotell, restaurant, konsertlokale og butikk