Det var ikkje éin kjedeleg augeblink om bord i «sjørøvarskuta»