– Det er utruleg at folk lokalt får sjå denne musikalen, den er ein av dei mest kjende i verda

foto