Leserinnlegg:

«Klar melding ut!»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, 3. kandidat for Kinn Senterparti:

Klar melding ut!

Det har i det siste vært både diskusjoner på Facebook og ute blant folk om Kinn Sp sitt syn på reversering. Jeg har selv fått flere henvendelser om dette. Jeg ønsker med dette å klargjøre dette for våre velgere og folk ellers.

Kinn Sp har programfestet at vi er imot kommunesammenslåingen og ønsker reversering. Vi har tatt med noen punkter som vil utløse at en setter i gang en slik reversering.

For min egen del er nesten alle disse punktene allerede innfridd. En kommuneøkonomi som bare blir verre dag for dag, og det allerede før vi er sammenslått. Det mangler til og med en økonomisk oversikt som en kan jobbe ut fra fremover. De fleste av interkommunale samarbeid skal fortsette, fordi de ikke lar seg løse bedre ved å utføre dem selv. Intensjonsavtalen var klar på at Kinn skulle utføre de fleste slike oppgaver selv. Når så «dagslyset» kom så man at dette ikke ville være mulig. Hva er egentlig vitsen med sammenslåing om man ikke skal klare å effektivisere? Her skulle en oppnå å spare inn penger på stordrift, og dermed få penger til overs til blant annet flere hender inn i helse og omsorg og skole.

Min klare melding er at jeg, dersom jeg blir valgt inn i Kinn kommunestyre kommer til å jobbe for reversering fra dag 1. Det er ingen grunn til å vente å se hvor ille dette kan bli.

Når det er sagt så må man uansett hvor imot Kinn man er, jobbe for å best mulig ta vare på innbyggerne i Kinn. Dermed må man også være med på å få i havn et ansvarlig budsjett, samt føre en stram økonomisk politikk for å få skuta/skutene på rett kjøl igjen.

Det er ingen ting i veien for å kunne gjøre begge deler samtidig. Reversering vil likevel være et overordnet mål for meg. Jeg har også noen andre overordnede områder. Dette er nok hender inn i helse og omsorg, en god skole i hele kommunen og at de som har minst blir tatt vare på. Dette gjelder både pensjonister, lavtlønte, uføre, og personer som av forskjellige årsaker har behøv for støtte fra kommunen. Dette er personer som ikke vil få økonomi til å bruke et badeland, men likevel skal være med å betale dette via økte skatter.

Når jeg først nevner badeland/svømmeanlegg. Det er nok ingen jeg kjenner, heller ikke meg, som har noe mot at vi får et flott svømmeanlegg i Måløy. Det er bare det at kommunen har ikke økonomi til dette nå. Kommunen har en del lovpålagte oppgaver som er primæroppgavene til kommunen. Det er dette som bør settes av nok penger til først. Et basseng kan skape vekst og trivsel, men økte eiendomsskatter som kommer på kjøpet gjør ikke det.

Det forundrer meg også at den store pengegaven som kommunen fikk av næringslivet i flotte medieoppslag for mange måneder siden, sies at nå muligens kan utbetales til kommunen.  Var ikke dette forutsetningen med gaven da? Selv om 10 millioner av gaven var et lån som først kunne utbetales dersom kommunen gikk inn i en langsiktig leieavtale som betalte ned dette lånet. Underlig måte å gi gave på. Men for all del, dersom disse pengene blir gitt til kommunen, som da kan bygge basseng for dem er det en raus gave. Men bør man ikke vite at man har penger til å drifte dette anlegget da? Uten å måte skjære ned på bemanning i helse og skole. Uten å måtte legge ned skoler, eller øke eiendomsskatten?

Til slutt vil jeg si noen ord om valget. Det er mange jeg har snakket med som sier de ikke kommer til å stemme i år. Det er ingen vits i, politikerne gjør som de vil likevel. Dersom dere vil ha forandring er det enda viktigere at dere går og stemmer. En stemme kan like gjerne være for snu ting som å si fra om at det de folkevalgte har gjort ikke er greit.

Jeg håper med dette at flest mulig stemmer til høsten, og at dere stemmer på Kinn Senterparti. Vi skal gjøre vårt aller beste for ikke å svikte velgerne våre og demokratiet. Det er folket som skal representeres! Sånn er det!