«Vi må ikke bli satt tilbake i tid med nye båtruter»

Snakker kystens sak: Dette leserinnlegget er skrevet av Jan A. Lem, Måløy.  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jan A. Lem, Måløy.

Kysten mellom Nordfjord og Bergen har vært en hovedtrafikkåre for kysten av Sogn og Fjordane fra båtrutene med M/S Sunnfjord til den flotte forbindelsen vi har i dag.

Ekspressbåtrutene er hurtige, sikre, behagelige og har god komfort. Og ikke minst så kan en reise denne strekningen sammenhengende uten båtbytte og uten lange stopp og venting. Det er viktig for hele kysten.

Så til vår nære fremtid med nye anbudsrunder og nye krav. For oss som i dag bruker ruten jevnlig, må det være et ufravikende krav at det eventuelt nye alternativet som måtte komme ikke må være dårligere enn det vi har i dag. Tvert imot. Og det betyr: iIke båtbytte!


 

Jeg må berømme miljøet i Florø som forsker og arbeider med nytt utslipp og bruk av mindre drivstoff. Jeg forstår at de er utålmodige for å få prøvet ut sin teknologi i praksis. Jeg går ut fra at de har presentert sine prosjekter bl.a. Til Det norske Veritas (DNV), som vel er den fremste eksperten vi har på dette området.

DNV er ikke fornøyd og mener at det må forskes og prøves mer. Det er derfor forståelig at fylkesrådmannen ber om en utsettelse på to år for null-utslipp fra hurtigbåtene.

Derfor bør INC akseptere utsettelsen og bruke tiden til å gi oss en sikker båtrute uten båtbytte og som godkjennes av ekspertene. En kan ikke sette oss på kysten tilbake i tid med at denne viktige reisen tar lengre tid med venting og båtbytte.

Jeg tror INC greier det og ønsker. Lykke Til.