Les diktet som skal friste oss til å spise mer fisk

Dette lesarinnlegget på diktform er skrive av Henriette Skaar, daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, og Øystein Sandøy, tidlegare fiskar.  Foto: Siri Kolseth/Erling Wåge

Meninger

Dette lesarinnlegget på diktform er skrive av Henriette Skaar, daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, og Øystein Sandøy, tidlegare fiskar.

Litt PR for økt fiskeforbruk

Det er dessverre sånn at fiskeforbruket per innbygger i Norge bare går en vei: Nedover! En høyst urovekkende tendens, når vi vet at fisk bærer i seg alle de fortrinn flere og flere etterspør. Lite miljøavtrykk, bærekraftig fanget, stor helsegevinst, og selvsagt at fisk er både godt og sunt. Paradoksalt nok er Norge en stormakt innen fiske, produksjon og eksport, men vi er bortimot sinker i å spise den samme fisken.

Det skulle forundre oss mykje,

om ikkje hin steinaldermann,

heldt unna for sjukdom og sykje,

med den medisinen han fann


med snøre og kvalrossbein-krokar.

Ja, nettopp, med sild og fisk!

Ingen skreiv læreboka,

men lell var han sunn og frisk.


Han hadde til levemåten,

og var han i beit for mat,

så løyste han berre båten,

mens kona skar opp salat.


Her har vi litt å lære,

av dei med beskjedne krav.

Som audmjukt, i tukt og ære,

naut grøda frå saltan hav.


No er det blitt slik, dessverre,

at fisk er blitt klassa ned,

som måltid for stadig færre,

og ynskje om husefred.


Mange, dei grin på nasen,

når fisken blir lagd på fat.

Og sutrar den gamle frasen:

«Nei, vi vil ha ORDENTLEG mat»!


Den aller største appellen,

har taco frå Mexico.

Mens torsken, hysa, makrellen,

knapt endar som nummer to.


Kjøtdeig og kotelettar,

som kveitebrød unna går.

Mens tusentals fiskerettar,

ligg rett framfor nasen vår.


Det er så ufatteleg mange

slag å diske opp med.

Får vi litt bokna lange,

skal kjøtet for oss få fred.


Norges eldste valuta,

er fisk vi av Gud har fått.

Fersk, salta og luta;

alt er det like godt.


Tilskot til livsforløpet,

gjev fisk, som seg hør og bør.

Til lukke! Vi får på kjøpet,

helse, og godt humør.


Vel bekomme!