«Det er ikkje dobbeltspel, Oldeide, men realisme»

Aleksander Heen, 2. kandidat Senterpartiet til stortingsvalet 2021  Foto: Senterpartiet

Meninger

Aleksander Heen, 2. kandidat Senterpartiet til stortingsvalet 2021

Fylkeskommunen har ikkje høve til å gjennomføre folkerøysting, det er kommunane som gjennomfører val og folkerøysting i Norge, og dersom ein skal pålegge kommunane i gamle Sogn og Fjordane må Stortinget eller Regjeringa gjere det. Det er dei som har det mynde.Geir Oldeide skuldar underteikna for dobbeltspel i eit innlegg 3. januar. Bakgrunn for påstanden er at Senterpartiet ikkje støtta Raudt sitt budsjettframlegg i fylkestinget, som riktig nok inneheldt eit punkt om folkerøysting om Vestland.

Kvifor Senterpartiet ikkje støtta Raudt sitt budsjett trur eg dei fleste skjønar. Me er ein del av ein fleirtalskoalisjon, og styrer på vår felles politiske plattform. Oldeide utfordrar meg vidare på at me kan få høve til å støtte framlegget deira på ny i første fylkesting i 2021. Sjølv om eg er samd i at me treng ei folkerøysting dersom ein skal lukkast med gjennoppretting av Sogn og Fjordane, så må eg skuffe Oldeide. Fylkestinget er ikkje arenaen for dette.

Eg inviterer gjerne Raudt og Oldeide til konstruktiv dialog om korleis me kan nå målet om eit Sogn og Fjordane i framtida, men kampen må me ta der den høyrer heime – på Stortinget.