«Det må bli slutt på å lese om isolerte bygder og nødetater som ikke kommer fram. Vi krever trygge veier før unødvendige gigantprosjekt»

Dette lesarinnlegget er skrive av Hans Petter Gilleshammer i Stad Ap.  Foto: privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Hans Petter Gilleshammer i Fagforbundet Post Vestland.

Vi krever trygge veier før unødvendige gigantprosjekt

Vestlandet er en region med et enormt behov for utbedring av veinettet. Det største behovet handler om å sikre innbyggere, og folk som har arbeidsdagen langs veiene, trygge og framkommelige veier. Rassikring er det aller mest akutte behovet. Det er heller ikke godt nok at vi i 2021 har riksveier med lange parti uten gul stripe.

Vi forventer derfor at både lokale, regionale, og nasjonale politikere nå legger til side de store luftslottene, og sørger for at veimidler i størst mulig grad brukes til å sikre liv og helse. Industri, næringsliv, og turisme bidrar i vår region med en enorm verdiskaping. Skal dette fortsette, må forholdene bli lagt til rette for trygge og forutsigbare transportløsninger.

Det må bli slutt på å lese om isolerte bygder, og nødetater som ikke kommer fram. Vi må sikre at skolebarna våre kommer seg trygt til skolen hver dag, uansett hvordan været er. Det er ikke holdbart at foreldre sender barna på skolebussen med klump i magen hver gang det er mye nedbør, eller når det henger truende snøskavler i fjellsidene over veiene.

Vi forlanger derfor:

• Framkommelige veier før gigantiske broprosjekter

• Rassikring før rekordlange undersjøiske tunneler

• Gul stripe på alle riksveier før flerfelts motorveier

Veibygging handler om mye mer enn transportårer mellom de største byene. Det handler også om muligheten til å bo og jobbe i hele landet. «Ta hele landet i bruk», er et velkjent distriktspolitisk slagord.

Det er på tide at Norges politikere viser at det er mer enn ord i distriktspolitikken.