Åpent brev til de folkevalgte i Stad kommune:

«Det er bra med planer om arbeidsplasser, men til hvilken pris?»

- Dersom det planlagte området på Flatraket blir fylt ut med stein fra Stad Skipstunnel, vil det ødelegge svært mye for de fleste i bygda, sier Steinar Instebø  Foto: Stad kommune, skisse

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Steinar Instebø:

Arbeidsplasser – et universelt trumfkort.

Med både mye innetid i påsken og koronabegrensninger har nok mange brukt ekstra tid på kort- og brettspill i det siste. Triller du en sekser, gir det kanskje et ekstra kast. Eller at du får ekstra fordeler dersom du har fått noen utvalgte spillkort. Som regel vinner du noen ganger – og taper noen ganger, alt etter som. Så pakkes spillet vekk, og du får nye muligheter neste gang.

I virkelighetens store spill er det dessverre ofte de samme som har fått utdelt trumfkortet. Det heter gjerne ”det grønne skiftet” eller ”å skape arbeidsplasser”. På Stadlandet raseres store områder for å lage veier til de planlagte vindmøllene. Saklige innspill/protester er det mange av, men det blir bare møtt med: ”Vi har fått konsesjon til å bygge vindmøller.”

Nå har noen funnet ut at de vil skape arbeidsplasser ved å etablere Flatraket Maritime Base. ”Vi vil benytte oss av masse fra Stad Skipstunnel for å bygge og utvikle en base på Flatraket.” De (8-10 ulike AS-grupper) har store planer, må vite. Det er bra med planer om arbeidsplasser, men til hvilken pris? Er det laget en konsekvensanalyse – der både fordeler, og ikke minst ulemper, er grundig belyst?

Hva om 10-20-100 år?

Mange trodde på 1950-60 tallet at sildefisket var evigvarende og utømmelig. Det fikk en brå slutt. Videre endte dyrking av blåskjell med fiasko for mange – der anlegg ble liggende igjen som søppel i naturen. Mink- og revefarmer ble bestemt lagt ned på grunn av dårlig dyrevelferd hos noen få oppdrettere. (Hva med oppdrettslaksen – har den det bare bra, eller …?)

Kjære saksbehandlere/politikere. Ikke se dere blind på ordet arbeidsplasser, men lytt bl.a. til innspill fra folk på Flatraket, samt folk som har god kompetanse på slike prosjekter. Tenk langsiktig.

Det er dessverre for seint å protestere/angre seg når vedtaket er gjort, og steinen er dumpet i sjøen. Da blir fyllingen liggende der i overskuelig tid, med eller uten aktivitet/arbeidsplasser der, til stor sjenanse for folk i bygda/tilreisende.