– Vågsøy er og blir i Nordfjord og Flora i Sunnfjord

«Jeg antar at de fleste nå har fått med seg noe av prisen for å lage Kinn. En voldsom økning i eiendomsskatt, som er full av feil og ikke kan tas seriøst»

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Ove Refvik, Raudeberg.  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Ove Refvik, Raudeberg.

Vågsøy er og blir i Nordfjord og Flora i Sunnfjord

Jeg antar at de fleste nå har fått med seg noe av prisen for å lage Kinn. En voldsom økning i eiendomsskatt, som i tillegg er full av feil og i mange tilfeller ikke kan tas seriøst.

Næringslivet blør ekstra mye, spesielt her i nord.

Det neste, som mest sannsynlig kommer, er økning i arbeidsgiveravgift. Det vil også slå ut veldig uheldig her i nord, sammenlignet med Stad som beholder den satsen som Vågsøy hadde tidligere.

I tillegg er det vedtatt mange prosjekt som mange etter hvert tviler på vil bli realisert, det være seg Skram skole og/eller Nordfjordbad, begge lokalisert til vår del av kommunen.

Ja, jeg er innforstått med at vi ville fått økning i vår del av kommunen uansett, men om vi hadde vært alene hadde vi visst at pengene som kommer inn, ville kommet oss til gode. At det bygges rådhus og fotballhall i Florø betyr null nichts nada for oss her oppe.

Det er et stort problem at informasjon i form av leserinnlegg, intervjuer, reportasjer, etc, som angår innbyggerne i Kinn, bare blir delt i sør og ikke i nord, og omvendt. Man kan ikke forvente eller forlange at folk skal måtte abonnere på flere lokalmedier for å få tilgang til viktig og relevant informasjon som angår alle innbyggerne i kommunen. Bare tanken på at en og samme kommune må ha to lokalaviser, som dekker geografisk forskjellige områder, fordi vi faktisk ER i helt forskjellige regioner, er helt absurd.Vågsøy er og blir nordfjordsk og Flora sunnfjordsk.

Får med meg at det jubles i Florø for at Førde/Florø er kommet med på NTP med 2,8 milliard. Og jeg skjønner det veldig godt, det er jo der Florø har sitt bo- og arbeidsmarked. Etter hvert som dette bygges ut vil det mest sannsynlig bære frukter, normale frukter fordi det er logisk. Det vil ikke gjelde oss i nordre Kinn, nettopp fordi vi er mer naturlig sammenkoblet med Nordfjord og steder langs denne fjorden.

Kommunesammenslåinger er kommet på kartet fordi vi i fremtiden må spare mer penger på å ADMINISTRERE, og mindre på bruk. Det er helt umulig med Kinn som må kjøre dobbelt av nesten alt, det koster mer penger fremfor å spare penger.Jeg får også med meg at Martin Hagen i et eget innlegg skryter av alt som nå skjer i Måløy. Her er vi ikke uenige, Måløy-regionen har i alle år fått til det de ønsker, mye gjennom en unik gründerånd. Men, nesten alt Hagen oppsummerer er ting som ikke kan knyttes til Kinn. Dette hadde skjedd om Vågsøy stod alene eller var sammen med andre.Vi opplever også at kjøkkenet som lager mat til de eldre i Vågsøy nå blir lagt ned. UTEN at en eneste lokal politiker har stått på barrikadene for å hindre det. Regnestykket der det fremgår at det spares 1,8 millioner er i beste fall naivt, og jeg tror de fleste lett ser at det kunne vært gjort mer for å berge dette tilbudet.

Det pågår i disse dager en spørreundersøkelse fra Respons Analyse. Ta telefonen når de ringer, og gi ditt ærlige svar på de spørsmål som stilles. Skal vi få gjort noe, må vi ta ansvar sammen, ikke en og en.