Meningsmålingen i Kinn

«Folket har ikke talt. I et representativt demokrati er eneste måten folket kan tale til et kommunestyre på gjennom valg»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Olav Sølvberg, Måløy.

Meningsmålingen i Kinn

«Folket har talt», sier Geir Oldeide, og nå vil han be om at kommunestyret søker om reversering av Kinn kommune.

Folket har ikke talt. I et representativt demokrati er eneste måten folket kan tale til et kommunestyre på gjennom valg. Dette vet Oldeide så inderlig vel. Når han ikke når frem med sin egen stemmekraft, prøver han alltid å flytte avgjørelsen ut av kommunestyresalen og ut til folket, som han sier.


Meiner politikarane i Kinn må ta eit standpunkt

– Når dei folkevalde er på kollisjonskurs med folket, så er det dei som må justere haldninga si – ikkje folket

Geir Oldeide (Raudt) vil ha svar på korleis Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) vil ta omsyn til at innbyggarane i kommunen no ønsker å løyse opp kommunen igjen.


Det som hittil har skjedd er ikke noe valg mellom alternativer. Knapt nok er det en enkel meningsmåling hvor det kun ligger en ensidig informasjon til grunn for meningsdannelsen. Antakelig var meningsmålingen ment å kun være til internt bruk i «menigheten» fordi man visstnok måtte være medlem i ja til reversering for å få tilgang til resultatene. Det har nå ordnet seg.


– No må Kinn-politikarane innsjå at den nye kommunen må reverserast

–  Folket har talt. Dei vil ikkje ha den nye delte kommunen. No må politikarane i Kinn lytte til innbyggarane og søke om å få dele opp kommunen igjen, seier Geir Oldeide i Raudt.


I slike kommunale meningsmålinger er det ikke vanlig å stratifisere de empiriske undersøkelsene slik at det fremkommer flere resultater, når det kun er totalresultatet for hele kommunen som skal legges til grunn for beslutningen.

Når man undersøker stemningen i en hel kommune gjennom å teste et utvalg på 800, for deretter å legge resultatet til grunn for hele populasjonen (kommunen) skjønner man at det er avgjørende viktig, at enhver stemmeberettiget sin sjanse for å komme med i utvalget må være pinlig lik for alle.


Hagen: – Det er for tidlig å skulle felle en dom over en ny kommune etter bare femten måneder

Morten Hagen i Kinn Høyre er ikke overrasket over tallene fra undersøkelsen til Ja til reversering av Kinn. Han mener samtidig at det store antallet nei-stemmer i tidligere Vågsøy vitner om at fokuset i alt for stor grad har vært rettet mot det negative, og ikke det som er bra i kommunen.


Folketallet i Kinn ved nyttår var 17.207. Sist jeg så noe om folketall i Vågsøy var det på ca. 6.000. Siden har vi hatt grensejustering på Bryggja som tok med seg ca. 500 mennesker. Antatt folketall i gamle Vågsøy er vel da ca. 5.500 stk. Det betyr at fordelingen Vågsøy/Flora er 32/68 %. Det ble tatt 300 telefoner til Vågsøyområdet og 500 til Florøområdet. Hvis det er folketallet som legges til grunn, så betyr det at det ble tatt ca. 50 (20%) for mange telefoner til Måløy-området og ca. 50 for få til Florøområdet.

Utfra dette tror jeg ikke at meningsmålingen kan brukes til noe. Man kan neppe konkludere med at 53 % i kommunen er for reversering. Til det er feilmarginene sannsynligvis for store.

Til slutt kan man undre seg over hva meningsmålingen skulle tjene til. Hvis det er til å overbevise stortingsrepresentanter som skal beslutte reverseringen - om at det er et flertallsønske i kommunen – så stemmer det neppe med det riktige resultatet av meningsmålingen.


– Mitt fokus, uavhengig av dette resultatet, ligg på å bygge den nye kommunen og styrke tenestene til innbyggjarane

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) lar seg ikkje nemneverdig påverke av resultata frå spørjeundersøkinga som viser at fleirtalet er for ei reversering av kommunen. – Det var forventa, seier han.

Motstanden er desidert størst i Vågsøy

Fleirtalet er framleis negative til Kinn. Over halvparten av dei spurte i undersøkinga vil løyse opp den nye kommunen

53 prosent av innbyggarane som er spurt i meiningsmålinga om Kinn vil reversere den nye kommunen, medan 33 prosent vil halde på Kinn. 14 prosent svarar at dei ikkje veit. Men florøværingane er langt meir positive til ekteskapet enn vågsøyværingane.