«Det er sterkt beklagelig at Oldeide og Bjerkvik ikke tar fakta og dokumentasjon innover seg»

Dette innlegget er skrevet av Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter.   Foto: Thomas T. Kleiven

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Innlegget er et svar på Rødt sitt innlegg: «Private aktørar innafor offentleg sektor sikrar seg overskot gjennom å forverre dei tilsette sine vilkår»

Feil fra Rødt

I et innlegg hevder Oldeide og Bjerkvik fra Rødt at private aktører innenfor offentlig sektor sikrer seg overskudd gjennom å forverre de ansattes sine vilkår. Dette er feil og ble grundig tilbakevist av det offentlig oppnevnte Velferdstjenesteutvalget.

Utvalget foretok en grundig sammenligning av lønns- og arbeidsvilkår hos offentlige, kommersielle og ideelle aktører. De konkluderte med at det ikke er noe belegg for påstanden om at private aktører undergraver de ansattes lønns- og arbeidsvilkår for å sikre seg økt profitt.

Det er sterkt beklagelig at Oldeide og Bjerkvik ikke tar fakta og dokumentasjon innover seg, men heller fortsetter å spre slike usannheter.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har nærmere 100 ansatte, og ledelsen har invitert fagforeningene til å delta i prosesser for å diskutere fremtidige pensjonsordninger. Røde Kors Haugland, som for øvrig er heleid av Sogn og Fjordane Røde Kors, ønsker en god pensjonsordning for de ansatte og en ordning som sikrer forutsigbarhet for senterets fortsatte drift.

Det er sterkt beklagelig at Fagforbundet ikke ønsket å delta i denne prosessen, men heller valgte å ta sine syv medlemmer ut i streik.