«Skal vi ødelegge alle fjordene våre?»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Steinar Hammersvik, Davik.

Skal vi ødelegge alle fjordene våre?

Solkongen, Ludvik den 14, i Versailles, holdt et hoff på ca. 5.000 mennesker av forskjellig rang. Dette var på 1600-tallet. Elektrisk lys var ikke oppfunnet og slottet hadde heller sparsomt med sanitære forhold. Om natta, når noen måtte gjøre sitt fornødne, kunne det skje i en krok av korridorene fordi man ikke kunne se hvor man skulle gå. Nattpottene ble tømt ut gjennom vinduene om morgenen. Det fulgte kanskje med en dash syfilis, litt gonoré og klamydia. Renslighet var ukjente begreper utover salver og parfymer for å kamuflere de verste kroppsluktene. Vi kan bare tenke oss stanken.

Laksekongene våre er ikke særlig bedre. Avføringen rett i fjorden, sykdommer spres lett gjennom åpne merder. Det lille av villfisk som ennå kommer inn i fjordene endrer adferd og samles rundt merdene og spiser pellets og avføring slik at villfisken blir uspiselig. Pumper man opp bunnslammet under merdene, antar jeg at Solkongen ville følt seg hjemme.

Laksenæringa er en storforbruker av jorden sine ressurser. Tenk på den flåten av fartøy, brønnbåter og servicebåter av ymse slag som daglig tøffer rundt og spyr ut CO2. Her må vi også ta med bygging av fartøyene i klimaregnskapet. Vi skal heller ikke glemme et stort antall dieselaggregater. Regnskogen i Amazonas er redusert til et minimum, blant annet for å skaffe fòr til norsk oppdrettslaks (som planteeter er den kanskje mer i slekt med grisen). Amazonas må plantes til med regnskog igjen for å hindre temperaturstigning over 1,5 grader. Transporten av fòr fra Amazonas til alle merder i Norge, er også et bra bidrag til å ødelegge klimaet.

Skattelette for de rikeste har ført til at staten sammen med kommuner med politikere og administrasjoner som ikke har kunnskap og kreativitet til å lede oss inn i ei grønnere fremtid, satser på det første som melder seg, oppdrett på kysten og enorme hyttegrender i innlandet. Vi klarer nok å utrydde det siste vi har av natur. Da stryker vi også med. I mellomtida kan det kanskje være en idé at de rikeste av oss betaler litt skatt.

Stat og kommuner har i sin hjelpeløse grådighet delt ut lokaliteter/konsesjoner i mengder uten å forstå konsekvensen av sine gjerninger. Nå har vi snart bygget ned alle fjordene våre. Allemannsretten er stjålet fra oss vanlige mennesker og gleden ved å ha båt til fritidsfiske og rekreasjon er sterkt redusert. Man har snakket så mye om bolyst, men den får vi ikke ved å reise forbi anlegg med ei brølape som roper at vi ikke må komme nærmere. Når villaksen og sjøørreten er borte, skalldyr, skjell, strandsnegler og annet liv gradvis forsvinner, da sitter vi igjen med en søppelpøl, en naturruin reservert for griske laksekonger. Det er en frekkhet av kommunene å kreve eiendomsskatt av innbyggerne samtidig som miljøet vårt ødelegges ved at det legges ut oppdrettsanlegg over alt langs fjordene våre.

Det bør komme et folkelig opprør mot miljøvandalismen fra stat, kommuner og lakseoppdrettere.

Det virker naturstridig at laks, foret opp på mel fra Amazonas, skal reise på første klasse med fly til Kina, verdens største diktatur. En million Uigurer i konsentrasjonsleirer for å lære å bli kinesiske. Det snakkes om mishandling og folkemord. Et land som ikke holdt avtalen om Hongkong, som viser aggresjon mot sine naboer i Sør-Kina-havet og som straffer ethvert samarbeidende land som kritiserer dem. Å handle med en slik nasjon, synes jeg vitner om moralsk forfall og det karakteriserer bransjen og Norge som nasjon.

Man kan forresten spekulere i hvorfor Kina har kjøpt tre produksjonsbedrifter av topp klasse her på Vestlandet, samt en hotellkjede. Med Bergen Engines friskt i minnet, har vi ingen grunn til å vise Kina spesiell tillit. Vil det være like enkelt for oss å kjøpe avanserte bedrifter i Kina?