«Hele faste stillinger skal være normalen»

Dette innlegget er skrevet av gruppeleder i Stad Arbeiderparti, Jan Vidar Smenes.  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jan Vidar Smenes, Gruppeleder Stad Arbeiderparti.

«Derfor stemmer jeg Arbeiderpartiet!»

Vi skal ha en rettferdig miljøpolitikk! Vi må ha med oss folk i omstillingen og vi må skape nye grønne jobber.

Forskjellene i Norge skal ned.

Arbeiderpartiets DNA kommer fra arbeiderbevegelsen. AP kommer alltid til å tenke på arbeidsfolk først.

Hele faste stillinger skal være normalen.

Vi vil ha gratis SFO, vi starter med 1 klasse!

Viss dette også er viktig for deg, så stem Arbeiderpartiet du også!

Et sterkt Arbeiderparti vil gi Norge trygg styring gjennom ei tid med omstilling.

God valg!