«Det vert ikkje mykje kraftsenter av å komme i Robek, og verte sett under administrasjon»

Nils Myklebust  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Senterparti, og er eit svar på dette lesarinnlegget frå Martin Hagen.


Svar til Martin Hagen sitt angrep på Senterpartiet

Martin Hagen har i eit angrep på Senterpartiet synleggjort kor kunnskapslaus han er over kva Sp har fått til på kysten.

Eg skal forsøke å oppfriske litt, men noter dette, Martin Hagen, så eg slepp å drive folkeopplysning for Venstre, som neppe har så mykje å slå seg på brystet med.

La oss starte i di heimbygd Kvalheim. Var det ikkje under ordførar Olav Horn (Sp) og fylkesordførar Sjur Hopperstad (Sp) at ny veg i Kråkeneset og på Husevågøy med ferje kom?

Fagskulen på Tennebø og Skulebas, var det ikkje med fylkesordførar Nils Sandal og gruppeleiar Liv Signe Navarsete at det vart vedteke?

Bremangersambandet, ordførar Einar Kjerpeseth (Sp) og Fylkesordførar Nils Sandal (Sp). Det same her. Først Skatestraumtunellen og seinare Bortnen-Langesi.

Selje:

Ny veg med tunnel til Honningsvåg. Var det ikkje med leiar av samferdsel Arnstein Menes (Sp) og Gunn Sande (Sp) at vi fekk dette til?

Var det ikkje fylkeskommunen som stod for ny veg mellom Raudeberg og Måløy?

Var det ikkje Sogn og Fjordane fylkeskommune som bevilga pengar til renovering av Måløy vidaregåande skule og nye Skulebas, med over 200 millioner kroner til saman?

Var det ikkje Liv Signe Navarsete (Sp) som fekk Stad Skipstunnel inn i NTP i 2013?

Å hevde at fylket Sogn og Fjordane ikkje har gjort noko for kysten er ein påstand frå Venstre utan truverd.

Vi kunne ynskt oss meir, men dette har tross alt kome, så oppdater dine kunnskapar litt.

Kva har så Venstre å slå seg på brystet av?

Venstre i regjering ville ikkje bygge Stad Skipstunnel, og dei ville heller ikkje bygge ny Strynefjellsveg.

Så til Kinn:

Du skriv at å spørje folket om kva dei vil med den nye kommunen er berre tull. Det meiner ikkje Sp. At Kinn har eit flott og framoverlent næringsliv har vi i alle samanhengar rosa, men det kan du ikkje takke Kinn kommune for. Det kan du takke næringslivet for, og grunnlaget vart no tross alt lagd i Vågsøy og Flora, for det meste.

Når Sp har vore, og er, motstandar av Kinn, så er det fordi at mesteparten av folket i Vågsøy er imot. Venstre derimot brydde seg ikkje om kva folket meinte. Det viste Edvard Iversen best, når han sa: om 98 prosent av folket er imot Kinn, så kjem eg til å stemme for. Det seier vel sitt om demokratiske haldningar i Venstre.

Kva har Kinn fått til av alle dei flotte lovnadane? Ingenting.

Martin Hagen, kva har dykk å vise til, anna en ei kraftig åtvaring frå Statsforvaltaren over den elendige økonomistyringa som Venstre er ansvarleg for?

Kinn kommune er den einaste samanslåtte kommunen som ifylgje Statsforvaltaren ikkje oppfyller eit einaste kriterium for korleis ei god kommune skal fungere. Og Statsforvaltaren har rett.

Det vert ikkje mykje kraftsenter av å komme i Robek, og verte sett under administrasjon.

Ein av landet sine høgste eigedomsskattesatsar, som folket i Vågsøy har fått svi for så det held i massevis, i tillegg til svært store auker i andre avgifter på VAR.

Vi i SP såg dette i samanheng, og lagde eit 2020-budsjett i balanse, utan at desse kostnadane for innbyggarane auka utover prisstigning.

Og til slutt, Sp har større tru på folkestyre enn byråkratstyre.

Godt val.