«Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen»

Alfred Bjørlo saman med Grete Herlofson (generalsekretær i NKS) og Anne Marie Strømsøy (fylkesleiar i NKS SFj)  Foto: Privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Anne Marie Strømsøy, leder i Norske Kvinners Sanitetsforening Vestland-Nord og Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og er et svar til Alfred Bjørlo.Bred politisk enighet om kvinnehelse

Norske Kvinners Sanitetsforening (N. K. S) ønsker å gratulere Alfred Bjørlo med å bli valgt inn på Stortinget. Vi er svært glade for å ha fått en stortingsrepresentant som tar kvinnehelse på alvor.

Vi kan ikke snakke om likestilling uten å snakke om kvinnehelse. Vi ønsker å takke den avtroppende regjeringen for arbeidet som er gjort for å sette kvinners helse på agendaen, og for å sikre mer kunnskap på området. Sanitetskvinnene har hatt et godt samarbeid med Venstre i regjering, nå ser vi fram til videre godt samarbeid på Stortinget. Vi er spesielt glade for at regjeringen i 2019 kom med seks løfter for bedre kvinnehelse og i 2020 ble dette fulgt opp ved at det ble satt ned en nytt utvalg som skal utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Det er over 20 år siden forrige NOU på dette tema.

Dette er en flott start. Men det er fortsatt en lang vei å gå. Det viser også årets forslag til statsbudsjett. For å sørge for likeverdige helsetjenester mener N. K. S at det må settes av enda mer penger til kvinnehelseforskning. Kunnskap er en forutsetning for god og treffsikker behandling. Samtidig må den kunnskapen som er tilgjengelig gjenspeiles i det offentlige tilbudet og kvinners helse må styrkes både lokalt og nasjonalt. Vi trenger blant annet nasjonale kompetanse- og behandlingssentre for endometriose og andre alvorlige sykdommer. Behandling kan ikke avhenge av hvilket helseforetak du tilhører. Vi må sikre en trygg fødsels- og barselomsorg i hele landet med spesifikke tilbud til særlig kvinner som er i en sårbar situasjon. I tillegg mener vi at det må gjøres enklere for kvinner å få informasjon om egen helse. Det bør derfor opprettes en kvinnehelseportal på nett.

N.K.S. ser fram til å fortsette et godt samarbeid med Venstre om dette i årene som kommer. Det er svært positivt at det er bred enighet om at kvinnehelse er viktig, og vi gleder oss til å samarbeide med hele Stortinget.

Vi må tro, lytte og forske på kvinner. Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen i tiden fremover.