«Forsvarssjefen kan sin historie. Han snakket lenge om oberst Birger Eriksens mot»

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen. Bildet er fra Måløyraidet der kaptein Martin Linge i Kompani Linge spilte en sentral rolle.   Foto: Fjordenes Tidende arkiv

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av brigader Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for forsvarssjefen, og er et tilsvar til innlegget Krigsheltene var mange og rangering kan være vanskelig av Einar Ebbesen.

Forsvarssjefen kan sin historie

I et debattinnlegg nylig skriver Einar Ebbesen om forsvarssjef Eirik Kristoffersen sin deltakelse på NRK-programmet Sommerskuta i august i år. Ebbesen uttrykker skuffelse over at han mente forsvarssjefen ikke snakket om krigsseilernes og oberst Birger Eriksen som var kommandant på Oscarsborg festning 9. april 1940.

Ebbesens engasjement for at vi ikke skal glemme innsatsen til alle som kjempet for fred, frihet og demokrati er bra og prisverdig. Så virker det som om han ikke har sett hele programmet. Jeg var med forsvarssjefen på Sommerskuta. Hele årsaken til at NRK ba ham om å delta var nettopp fordi skuta seilte forbi Oscarsborg.

General Eirik Kristoffersen snakket lenge om oberst Birger Eriksens mot. Om hvordan Eriksen under kaotiske forhold tok en avgjørelse og beordret ild som senket Blücher. Og dermed skapte rom for at Kongen og regjeringen kunne komme seg vekk fra Oslo. Slik at Norge fremdeles hadde en fungerende regjering under hele andre verdenskrig. Eirik Kristoffersen snakket også om krigsseilernes uvurderlige innsats gjennom hele krigen.

Det er ingen tvil om at krigsseilernes innsats ikke ble verdsatt i årene etter krigen. Det var en urett. I nyere tid har det offentlige Norge ved mange anledninger anerkjent denne uretten og takket krigsseilerne og deres familier.

Hadde Einar Ebbesen sett hele programmet som bestod av flere innslag med forsvarssjefen ville han sett at Ebbesen og forsvarssjefen faktisk har ganske likt syn på at alle som sloss for fred, frihet og demokrati under krigen – både hjemme og ute – fortjener en stor takk og anerkjennelse.