«Det uroar meg at nokon trekker utgreiinga i tvil. Det vil kome ei sak til formannskapet om korleis utgreiinga skal vere»

Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen, ordførar i Kinn kommune og er eit svar på innlegget Får vi ei balansert og grundig utgreiing? av Geir Oldeide, Raudt.  Foto: Seline Larsen

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen, ordførar i Kinn kommune og er eit svar på innlegget Får vi ei balansert og grundig utgreiing? av Geir Oldeide, Raudt.

Grundig og balansert utgreiing

Geir Oldeide er oppteken av at ei utgreiing av Kinn skal vere balansert og god. Det synet deler eg eit hundre prosent og det har uroa meg når nokon alt før arbeidet har starta trekker dette i tvil.

Oldeide foreslå at formannskapet skal drøfte og ta stilling til korleis vedtaket frå kommunestyret skal tolkast. Eg deler også dette synet noko også kommunedirektøren gjer.

Difor vil det kome ei sak til formannskapet den 1. februar om korleis utgreiinga skal vere.


Mener ordføreren tåkelegger, men vil vente med svar til partiet har fått snakket sammen

Fredrik Egeberg i Kinn Sp sin kommunestyregruppe kommer gjerne med en tilbakemelding på vegne av partiet på svarene til ordfører Ola Teigen (Ap) når det gjelder informasjon rundt utredning og mulig reversering av Kinn. Men først vil partiet avvente det formelle svaret fra ordføreren og et møte i partiet.Reagerer sterkt på Sp-påstandar: – Dei fekk brevet i eksakt same minutt som Kinn kommune – som einaste parti

Ordførar Ola Teigen (Ap) er raskt tilbake med eit svar på Kinn Sp sine spørsmål, og er samtidig rimeleg forundra over at partiet meiner dei ikkje kjende til brevet.Krev svar frå ordføraren: Kan dårleg informasjonsflyt mellom Kinn og departementet ha påverka kommunestyret om reversering?

Kommunestyregruppa i Kinn Senterparti sendte fredag ettermiddag ut ein e-post til Kinn kommune og ordførar Ola Teigen (Ap) med spørsmål om kommunereverseringsprosessen. Desse ønsker dei skriftlege svar på frå ordføraren.