Trekker seg fra fellesnemnda

Rolf Domstein (H) trekker seg fra fellesnemnda i Kinn.

Rolf Domstein (H) kan ikke lenger gjøre jobben i nemnda grunnet arbeidssituasjonen sin, forklarte Terje Heggheim i forrige møte i fellenemnda. Arkivfoto  

Nyheter

Prosjektrådmann Terje Heggheim hadde fått i oppdrag å opplyse fellesnemnda i Kinn om at et av deres medlemmer ser seg nødt til å trekke seg fra vervet. Rolf Domstein (H) kan ikke lenger gjøre jobben i nemnda grunnet arbeidssituasjonen sin, forklarte Heggheim.