Gir støtte til fotballhallen i Flora

Vågsøy kommune setter av 6,2 millioner i tilskudd til fullskala fotballhall i Flora for at denne skal få status som interkommunalt anlegg.

Rune Bortne fra Flora kommune fortalte at det er stort behov for mer hallkapasitet i Flora. Slik det er i dag får ingen idretter det de ønsker seg, mente han. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Vågsøy kommune inngår avtale med Flora kommune om investering i og drift av fullskala fotballhall i Flora. Det blir satt av 6,2 millioner til dette i forbindelse med budsjett for 2019 og økonomiplan 2020–2022. Dette var vedtaket Vågsøy kommunestyre gikk inn for mot to stemmer – Geir Oldeide (R) og Einar O. Midtbø (Tverrpolitisk).