Rivingsarbeidet i gang

Rivingsarbeidet rundt Firda Canning-bygget er i gang.

Verlo Eiendom har begynt rivingsarbeidet. Foto: Jo Carlson  Foto: Jo Carlson

Nyheter

Verlo Eiendom har begynt arbeidet med å rive ned en garasje, samt den gamle Eltvik-buda (også kalt Gjervikbuda) og nothenget på nordsida av Firda Canning-bygget.

Verlo Eiendom kjøpte eiendommen med tanke på å utvikle både verft og butikk.


Verlo kan sette planene ut i livet

Etter kjøp av Firda Canning-eiendommen og planer om å fornye hele området nord i Måløy har det vært måneder med stillstand for Verlo Eiendom AS. Nå har formannskapet bestemt at vågsøybedriften skal få gjennomføre planene sine.

 

Rivingen mot ferjekaia skal skape lettere tilkomst for leietakere i bygget, og planleggingen av arbeidet med endringer på selve Firda-bygget og opparbeiding av parkering er også i gang.