– Det billegaste er å ikkje gjere noko, men vi må tørre å satse

Bidragsytarane i dei lokale verksemdene fortel at det var ei lett avgjerd å støtte bassengplanane.
Nyheter

– Bevillinga av pengane gjorde vi eigentleg då vi kjøpte andelar i prosjektet, men då betalte vi inn fem prosent. Den avgjerda vi gjer no, fører til at resten av pengane blir låst og brukt. Men dette var ei enkel avgjerd. Den avgjerda tok eg då eg gjekk ut frå informasjonsmøte førre fredag, fortel dagleg leiar Kristian Nydal i Husevåg Rør.