– Bustad er nøkkelen

Nytilsett samfunnskontakt i Selje, Hanne Marie Utvær, meiner gjennomgangsbustader er essensielt for å få folk til å busette seg i Selje.

Kommunalsjef for tekniske tenester, Merete Nerland (t.h.), er snart klar med konkurransegrunnlaget der Selje kommune vil be entreprenørar komme med prosjekt for å bygge gjennomgangsbustader i kommunen. Samfunnskontakt Hanne Marie Utvær, som jobbar med samfunns- og næringsutvikling, meiner at det er essensielt at det finst leigebustader for potensielle til- og heimflyttarar. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

– Eg trur det er nøkkelen til å få folk til å tørre å satse her, seier Hanne Marie Utvær.