Meiner testpresset gjer born sjuke

Simon Malkenes meiner det er gått for langt med resultatorientering og testing i norsk skule. Han hevdar det gjer born sjuke.

Simon Malkenes meiner utviklinga i norsk skule er del av ein internasjonal trend. Han er kritisk til Pisa-undersøkinga som kartlegg elevkunnskapen gjennom testing. Begge foto: Jørn-Arne Tomasgard 

Nyheter

Sist veke var læraren, som vart landskjend sist år etter den såkalla Malkenes-saka, til stades på medlemsmøtet til Utdanningsforbundet i Eid og Selje i aulaen på Eid ungdomsskule.