Her er forslaget til nytt kommunevåpen for Kinn

Slik vil arbeidsgruppa for kultur og identitet at Kinns nye kommunevåpen skal se ut.
Nyheter

Fredag ble det første utkastet til nytt kommunevåpen for Kinn lagt fram for fellesnemnda i møtet i Florø. Det så ut til å bli unisont godt mottatt av politikerne i fellesnemnda, selv om der var noen signal om at en måtte ha litt tilvenningstid.

Forslaget er utarbeidet av A til Å i Florø sammen med konsulentselskapet Geelmuyden Kiese.

Ideen har kommet i stand etter bred involvering av folk i innspillsfasen, og konseptet er basert på et fyrtårn og symbolikken rundt dette.

Det er ikke gjort vedtak på at dette blir Kinns nye kommunevåpen ennå, en ønsker å la ideen synke litt inn, både hos politikere og befolkning, før den avgjørelsen tas.