Fylkesmannen opphever kommunen sitt vedtak om å la Verlo rive:

Håper en grundigere begrunnelse vil gi et endelig rive-ja

Fylkesmannen tar fylkeskommunens klage til følge og opphever Vågsøy kommune sitt vedtak om å la Verlo Eigedom AS få rive Eltvikbuda og nothenget for å lage parkeringsplasser og bedre tilkomst.

Før og etter: Bildet til venstre viser Eltvikbuda og nothenget før det ble revet. Bildet til høyre er tatt få dager etter riving. Verlo Eiendom fikk kommunens tillatelse til å rive, men rev før klagefristen var ute. Sogn og Fjordane fylkeskommune klage på vedtaket om riving, og fylkesmannen har nå gitt dem medhold og opphevet kommunens vedtak. Fotomontasje: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Saken er dermed sendt tilbake til Vågsøy kommune for ny behandling, og Verlo Eiendom står i praksis uten rett til å rive de to byggene de allerede har revet.