Ber om orientering i saka om pilegrimssenter

Vil vite: Frode Kupen ber om meir kunnskap om skasbehandlinga i forhold til oppretting av eit pilegrimssenter i Selje eller Florø. 

Nyheter

Frode Kupen (Ap) ber ordførar og rådmann i Vågsøy om ei orientering rundt saksbehandlinga i saka om uttale til plassering av pilegrimssenter i Kinn.