Oppfordrer alle til å ta ansvar for klimaet

Norges Kvinne- og familieforbund og forbundsleder Aina Alfredsen Førde fra Svelgen bruker FN's internasjonale familiedag til miljøkamp.  Foto: Ingrid Elisabeth Haugen

Nyheter

Norges Kvinne- og familieforbund bruker FN's internasjonale familiedag til å sette fokus på miljøkampen.

Temaet for årets familiedag i dag, 15. mai, er «Familien og klimakampanje». FN påpeker i den forbindelse at det trengs bevisstgjøring av familiens engasjement i arbeidet for å redusere klimaendringene og konsekvensene av disse.

Norges Kvinne- og familieforbund har ingen problemer med å bidra.

– Vi har alle et ansvar for klimaet vårt, og bør alle bli mer bevisste på valgene vi tar. Det er store endringer i klimaet vårt som vi må prøve å snu mens det enda er tid, skriver forbundsleder Aina Alfredsen Førde.


 

I pressemeldingen heter det videre:

– Vi ser tydeligere hvordan menneskene påvirker og endrer naturen på godt og vondt. Hver enkelt av oss kan bidra til en positiv utvikling gjennom vår holdning til forbruk, gjenbruk og forurensing, gjennom valgene vi tar, ved kjøp av varer og ved å støtte økologisk landbruk. Vi har alle et ansvar til å ta klimaet på alvor.

Kvinne- og familieforbundet presenterer også en liste over tiltak som hver enkelt av oss kan bidra med:

• Slutte å bruke engangsplast

• Redusere matsvinn

• Redusere bilbruken

• Reise kollektivt

• Redusere bruken av fly

• Støtte lokalt næringsliv

• Bruke kortreist mat

– Menneskenes forbruk og livsstil må bli bærekraftig. Vi kan alle bidra til å kutte i klimagassutslepp, avslutter Aina Alfredsen Førde.