Vegen skal vere ferdig til sommaren

Jobbar med dei siste to punkta: Statens vegvesen via entreprenør Jimmy Nore AS jobbar no med å breiddeutvide vegen både ved Klungreset og på sørsida av Oldeidstunnelen. Begge foto: Kjell Aga Ulvestad 

Nyheter

Måndag kjem truleg det endelege asfaltdekket på ved Trongesundet, og i månadsskiftet juni/juli reknar Statens vegvesen med å vere ferdige også ved Klungreset og Oldeidsbakkane på fv. 616.