Reksnes peikar på urettferdig høgt prisnivå under cruisedagen. – Ei misforståing, seier ordføraren

Sigurd Reksnes (sp) meiner det ikkje er riktig om prisnivået på å sette opp ei vogn eller bod under cruisedagane skal koste mykje meir enn det gjer vanlegvis, og tar opp problemstillinga gjennom eit ope spørsmål til ordførar Alfred Bjørlo (V). Arkivfoto 

Nyheter

Sigurd Reksnes (Sp) meiner det ikkje er riktig om prisen på å sette opp ei vogn eller bod under cruisedagane skal vere mykje høgare enn den er til vanleg, og tar opp problemstillinga gjennom eit ope spørsmål til ordførar Alfred Bjørlo (V).