Vedtok oppstart:

Den nye turnhallen blir fire millioner dyrere

Formannskapet i Vågsøy vedtok oppstart på prosjektet ny turnhall i Deknepollen med en samlet byggekostnad på 22,9 millioner – 4 millioner mer enn tidligere skissert. Illustrasjon: Nordplan 

Nyheter

Formannskapet i Vågsøy vedtok oppstart på prosjektet ny turnhall i Deknepollen med en samlet byggekostnad på 22,9 millioner – 4 millioner mer enn tidligere skissert.