Kronikk:

«Nordfjordingen Abraham Vereide startet presidentfrokostene som fremdeles holdes i USA»

Gjorde seg bemerket: Abraham Vereide fra Gloppen i selskap med kjente navn fra politikken i USA. Faksimile: Norman grubb: Modern Viking 

Nyheter

Denne kronikken er skrevet av Olav Sølvberg fra Måløy.

«Nordfjordingen Abraham Vereide startet presidentfrokostene som fremdeles holdes i USA»

Jeg har nylig lest boken «A Modern Viking» som er historien om en ung mann: Abraham Vereide fra Gloppen (med en søster i Måløy) som ved en tilfeldighet reiste til USA, og som gjennom to mannsaldere kom til å omgås amerikanske presidenter, senatorer, kongressmenn og kristelige ledere.

Fikk tilfeldigvis billett

Det var i 1905 at en ung nabojente kom inn på gården på Vereide hvor den 19 år gamle Abraham gikk og funderte på hva han skulle studere videre. Jenta fortalte at hun for et år siden hadde mottatt en billett til USA. Den ville utløpe om ti dager om den ikke ble brukt. Abraham så straks at dette var hans sjanse og bad faren om å få lov til å reise. Faren samtykket. Det samme gjorde hans fire søstre hvorav den ene, Karen, senere flyttet til Måløy og giftet seg med Hans Rygg.

Abraham hadde vært med i kristent ungdomsarbeid på Sandane. Med bibel i hånden ankom han Ellis Island og i 15 dager reiste han over fjell og gjennom dype daler mot vest til en by som het Butte i Montana. Senere til et sted som het Kalispell hvor han fikk jobb på et sagbruk. Her ble han introdusert for Metodistkirken. Her begynte han å preke og ble anbefalt å studere kristendom.

Studerte iherdig

Han arbeidet hardt og etter fem år tok han doktorgraden. Han reiste rundt på hesteryggen med sin bibel og prekte i mange stater. Han ble stadig utnevnt til distriktssjef i mange nye distrikter og samlet fulle hus i sin forkynnelse, helt fra Alaska til California. Han tok også tak i oppbygging av hjem for bla trengende barn. Han tok ofte kontakt med politikere for å få overta statlig eiendom til formålet og for søke om penger til drift.

Han ble invitert til å bli sjef for Goodwill Industries for hele Amerika og også som Departementssjef for The Church of all Nations. Han ble etter hvert en kjent mann i USA og ble invitert til å tale i store nasjonale og internasjonale konferanser.

Fikk innpass

Det store gjennombruddet kom da Franklin D. Roosevelt (den gang guvernør i New York) inviterte Vereide til en stor konferanse om et sosialt hjelpeprogram for staten. Han ville at Vereide skulle lede programmet som var støttet av store organisasjoner og bedrifter. Under den store depresjonen anmodet president Wilson ham om å lede Sosial Services Portfolio. Særlig bilindustrien i Detroit hadde det vanskelig og han ble kjent med mange, bla Henry Ford og frue der. Franklin D. Roosevelt overtok som president, og Abraham fikk mange oppgaver der. Han kombinerte alt han arbeidet med med bønn og ord fra Gud. Ordet gikk inn så vel hos presidenter som hos folket.

Etter hvert flyttet han nærmere makten; til Washington. Dr. Vereides anliggende var først og fremst å misjonere og knytte stadig flere til troen og kirken. Han oppdaget fort at det bare var et fåtall som gikk til kirken, og at løsningen var å finne nye arenaer for å samle mennesker. Her utnyttet han sin store bekjentskapskrets innenfor berømte næringslivstopper, politikere, og inviterte disse til frokostmøter hvor de fikk møte store velgergrupper og kundegrupper som han også samtidig lovte å få møte berømte politikere og næringslivstopper. Folk kom i store skarer, og prat og diskusjoner gikk høyt. Han avsluttet alle «breakfast groups» med innstendig å be for de fremmøtte.

På denne måten samlet han store skarer som aldri gikk til kirken. Han fikk organisert slike frokostgrupper ved mange store bedrifter og universiteter, i mange stater.

Presidentfrokoster

Det viste seg at mange bedriftsledere, politikere og kirkelige ledere ble interessert i at disse møtene ble holdt, og de møtte fram. Det største fremmøtet var til gruppen «The Presidential Prayer Breakfast» i Washington. Mange amerikanske presidenter (for eksempel Eisenhower, Richard Nixon, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson), mange senatorer, kongressmenn og høyesterettsdommere var ofte til stede på disse månedlige arrangementer som Abraham Vereide ledet.

Møtte legende: Abraham Vereide sammen med president Eisenhower. Faksimile: Norman grubb: Modern Viking 

 

Han hadde alltid store talere som Billy Graham, Albert Schweitzer, Peter Marshall og andre til stede. Vereide regnes som stifter av dette årlige arrangement som fortsatt holdes den 7. februar. Nå senest i 2019. Da var president Trump til stede.

Dr. Abraham Vereide ble selvfølgelig en stor kirkeleder i USA, og også i resten av verden. Han ble valgt til leder i ICL (International Christian Leadership) og hans metoder og prinsipper ble lagt veldig merke til.

Det er artig å kunne registrere at en enkel gutt med begge beina plantet Nordfjords jord, kunne nå så langt i det store USA. Boken, som er skrevet av Normann Grubb, utkom første gang i 1961.

Det var også morsomt å lese om flere besøk til søster Karen og mannen Hans Rygg i Måløy. Karen og Hans Rygg eide et gårdsbruk på sørsiden av Gottebergselva. De hadde huset på oppsiden av bygget til Fjordenes Tidende som våningshus. Bruket er etter hvert blitt oppdelt og solgt til boligtomter, mens det gamle bolighuset som fortsatt står der, er solgt til Jon Reidar Fønstelien.

Boken kan absolutt anbefales.