Utfordrar ordføraren på å kome med vindkraft-innspel

Gruppeleiar for Senterpartiet i Eid, Sigurd Reksnes, utfordrar Eid-ordførar Alfred Bjørlo på at kommunen må kome med ein uttale om vindkraft.

  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Bakgrunnen for Reksenes sitt grunngjeve spørsmål er at regjeringa har gjeve NVE i oppgåve å lage ei nasjonal ramme for vindkraft som ligg ute på høyring med frist 1. oktober til å gje høyringsfråsegn.