– Rett handtering av fisken er viktig for kvaliteten

Ervik Havfiske, Vest-Norges Fiskesalslag og OKFH heldt nyleg fiskehandteringskurs for å sette fokus på kor viktig det er å behandle fisken bra slik at ein varetar høg kvalitet.
Nyheter

Kurshaldar Otto Giskeødegård har vore lærar for fiskerifag i Ålesund i 35 år, og i seinare tid har han også opna ein kontrollstasjon for fisk saman med opplæringskontoret i Ålesund.