Hesten var livsviktig for gårdbrukerne

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: På dis­se bil­de­ne fra 1993 ser vi Ole K. Ref­vik (t.v.) og Os­kar Kval­heim. Beg­ge ka­re­ne had­de i sin tid hes­te­ne sine for­sik­ra i Vaagsø Gjen­si­di­ge Hesteassuranseforening. Da for­en­in­ga blei etab­lert i 1896 var hes­ten livs­vik­tig for gård­bru­ker­ne, og blei den sjuk, skada el­ler døde kun­ne det være rik­tig ille. Karl Iversen, Ole Abraham Kval­heim, In­ge­brigt S. Myhre og noen fle­re starta for­en­in­ga, der bru­ker­ne mot en li­ten år­lig pre­mie kun­ne for­sik­re hes­te­ne sine. De fles­te med­lem­me­ne var fra Nord-Vågs­øy.