Vil at kommunen skal erklære klima- og miljøkrise

Kinn MDG og Odd Bovim mener i en interpellasjon at Kinn kommune bør gå foran og erklære miljø- og klimakrise som et signal til omverden.

Odd Bovim (MDG) mener i en interpellasjon at Kinn kommune bør gå foran og erklære miljø- og klimakrise som et signal til omverden.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Det britiske og irske parlamentet har erklært klimakrise. Lignende erklæringer har kommet fra Sveits, Canada og i byer i Tyskland. Det samme har flere regioner og byer i Storbritannia. 7. mai i år ble Bodø kommune den første kommunen i Norge til å erklære klimakrise. En rekke andre kommuner og fylker har fulgt etter i løpet av 2019. Å erklære klimakrise vil på flere måter kunne støtte opp under å få en større global satsing på å redusere klimagassutslippene. Det vil sørge for større bevissthet om at vi er i en krisesituasjon som truer naturlivet på kloden som vi er en del av slik som vi kjenner det. Det er lettere å skape forståelse for store og nødvendige tiltak i nødstilfeller. Å erklære en krisesituasjon er et signal fra myndigheter om at en selv og samfunnet skal mobilisere for å håndtere krisen, skriver Bovim.