Elevene vil bygge en bedre fremtid for by og bygd

Ungdomsskoleelever fra Davik er igjen påmeldt til First Lego League, der de skal delta sammen med 11 andre lag fra fylket.

Forskerne: F.v. Matilde Sigdestad Sunde, Yonna Lubbers og Kristoffer Storøy Bortne.  Foto: Privat

Nyheter

– Årets tema er «City Shaper», og oppdraget går ut på å bygge en bedre fremtid for byene og bygdene våre, forteller kontaktlærer for 9. trinn, Synnøve Smørdal Wiik.

Lagene skal finne et problem med en bygning eller offentlig område i samfunnet og skal så designe en løsning.

Davik-elevene sin problemstilling ble hvordan man kan plassere offentlige bygg og næringsbygg i ei bygd eller i en bydel for å få et mer inkluderende sentrum der ulike generasjoner kan møtes, og alle kan føle seg inkluderte.

– Lagnavnet er Pentagon, som betyr femkant, og symboliserer at vi er fem elever på laget. Løsningsforslaget vi kom frem til heter Pentagon Arkitektur, og består av fem hus med en park i midten. Husene samarbeider på tvers av funksjonene de har, og gjør nytte av hverandre. Alle kan møtes i parken og ha det kjekt.

– Husene og uteområdet er tilpasset alle, både barn, unge, voksne, eldre, funksjonsfriske og funksjonshemma, avslutter Synnøve Smørdal Wiik.