Tar med seg erfaringane til neste nybygg

– Lærdomen frå Barmøyferja er gull verdt

Allereie før Barmøyferja var sett i drift var Måløy Verft og miljøet i Teknopollen i gang med sitt neste prosjekt, passasjer- katamaranen Ole Bull. Her kjem erfaringane frå nybygget som trafikkerer sambandet Barmsund-Barmen til god nytte.

God Respons: Dagleg leiar Kristian Lundebrekke er godt fornøgd med tilbakemeldingane dei har fått på Barmøyferja. – Vi har hatt fleire barmarar innom verftet i byggeperioden som har vore nysgjerrige på korleis det blir, og eg trur dei likar resultatet. Foto: Marianne S. Rotihaug 

Nyheter

– No skal vi bygge ein 15 meter lang passasjerkatamaran som skal frakte passasjerar frå fastlandet til Ole Bull sin heim på Lysøen. I likskap med Barmøyferja blir dette ein miljøbåt som skal gå fullelektrisk, men også her set vi inn dieseldriven rekkeviddeforlengar. I tillegg er det stort fokus på design og innreiing. Vi meiner dette er ein båt som ikkje alle verft kan bygge, seier dagleg leiar Kristian Lundebrekke ved Måløy Verft.