Sa nei til vindparkdispensasjon, men utelukker likevel ikke ny dialog med utbygger

Bremanger kommune innvilger ikke søknaden om dispensasjon fra arealplanen i landbruk, natur og friluftsarealområdet for Bremangerlandet vindpark, men åpner for ny dialog med vindkraftutbyggerne dersom staten setter til side kommunens nei.

Etter et gruppemøte kom et felles framlegg fra Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet om å ikke innvilge dispensasjon på nåværende tidspunkt, men å åpne for ny diskusjon med utbygger om staten likevel godkjenner MTA-planen og utbyggingen.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

For fremdeles å ha mulighet til å påvirke utbyggingen av Bremangerlandet vindpark, vil Bremanger kommune invitere til ny dialog med utbygger for en ny vurdering dersom søknaden om dispensasjon godkjennes på statlig nivå.