Vil ta strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

Rådmann Terje Heggheim ber Kinn kommune slutte seg til en plan for å ta strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i Kinn.

Rådmann, Terje Heggheim, ber Kinn kommune slutte seg til strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i Kinn.  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

– Å ta forholdsregler for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et ansvar som særlig legges på offentlig sektor i deres innkjøp. Kinn kommune ønsker å bidra til en bærekraftig miljøutvikling, en forsvarlig utvikling i arbeidslivet og etablering av flere læreplasser gjennom sin innkjøpspolitikk, kommer det fram i rådmannens framlegg til vedtak før formannskapet 13. februar.