Lærarane reiser til OL for å heie fram tidlegare elevar

Iren Hammersvik, Bente Iren Vonheim og Monica Iren Venøy Lexau reiser til Stuttgart, der det skal arrangerast kokke-OL, for å heie fram sine tidlegare elevar.

Lærarane Monica Iren Venøy Lexau, Iren Hammersvik og Bente Iren Vonheim reiser til Stuttgart for å heie fram Jan Erik Hauge og Kristoffer Westvik. Foto: Privat 

Nyheter

Dei tre lærarane på Måløy vidaregåande skule reiser for å heie fram to tidlegare elevar, Jan Erik Hauge og Kristoffer Westvik, i Culinary olympics 2020.