Ikkje einige i at ein skal bygge ut for overnatting her

– Vi snakkar trass alt om indrefileten av naturopplevingar

På vegner av Årvik grunneigarlag skriv Per-Vidar Aarvik i eit brev til Stad kommune at grunneigarlaget ikkje er einige i planane om å bygge ein mellombels overnattingstad på Vestkapp, dei såkalla podane som Vestkapp holding vil sette opp.

Årvik grunneigarlag er ikkje einige i Stad kommune si plan for Vestkapp.  Foto: privat

Nyheter

– Dette er trass alt indrefileten av naturopplevingar i området, og også kanskje i nasjonal målestokk, skriv Årvik grunneigarlag.