Blir med i felles innkjøpssamarbeid, men beholder fokus på lokalt næringsliv

Bremanger kommune bestemte seg i formannskapsmøtet torsdag om å delta i nytt innkjøpsamarbeid med Kinn som vertskommune.

Bremanger kommune vedtok i formannskapet torsdag og delta i et felles innkjøpssamarbeid.   Foto: Arkiv

Nyheter

Saken har tidligere vært til behandling i formannskapet 13. februar og kommunestyret 5. mars. Kommunestyret gjorde sist vedtak om utsette saken.