Tok ikkje klage til følge

No er saka sendt vidare til klagenemnda

Andor Hovden AS fekk ikkje medhald då dei klaga til Stad kommune på tildelinga av kontrakt på bygging av nye omsorgsbustadar på Myroldhaug. No har verksemda sendt saka til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Andor Hovden AS fekk ikkje medhald då dei klaga til Stad kommune på tildelinga av kontrakt på bygging av nye omsorgsbustadar på Myroldhaug. No har verksemda sendt saka til Klagenemnda for offentlege innkjøp.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

– Andor Hovden klagar på vår evaluering av tilboda og meiner at dei som fekk oppdraget tildelt, ikkje burde fått det. Det går mellom anna på at det er tatt atterhald i tilbodet, sa Torfinn Myklebust i Stad kommune til Fjordenes Tidende i byrjinga av mars.