Sjå bileta frå det uvanlege toget

Festkomiteane har i år har hatt ei uvanleg oppgåve med å gje feiringa innhald.
Nyheter

På dei vilkår som råder i landet. I Davik fekk komiteen ein ny tanke, og inviterte til traktortog gjennom bygda. Kjartan Wiik, frå festnemnda, fortel at dei sende ut invitasjon til kring 25 bønder, og tidlegare bønder i Davik. Motivet var å få tog i bygda, sjølv om det tradisjonelle med hornmusikk og faner fall vekk.