Framdrift i bruprosjektet:

Her er flytebroløsningene som kan erstatte dagens ferge

Prosjektet som kan bygge bro mellom Anda og Lote, Nordfjordbrua AS, har nå utarbeidet to ulike konsept for flytebroløsning som kan avløse dagens ferge.

Prosjektet som kan bygge bro mellom Anda og Lote, Nordfjordbrua AS, har nå utarbeidet to ulike konsept for flytebroløsning som kan avløse dagens ferge. Her er konseptskisse fra grupperingen med Dr. Techn. Olav Olsen i samarbeid med Norconsult og Prodtex 

Nyheter

Nordfjordbrua AS har fått utarbeidet to ulike konsept for flytebroløsning mellom Anda og Lote, som begge ligger innenfor investeringsrammen for det en kan finansiere gjennom kostnadene med drift av to el-ferger i dag.