Ber ordførar og kommunedirektør svare på kva som skjer med avvik på omsorgssenter, brannstasjonar og skular

Kontrollutvalet i Kinn kommune har stilt fleire spørsmål til ordførar og kommunedirektør som dei ønskjer svar på i sitt møte 17. juni. Spørsmåla er knytt til rapportar frå Arbeidstilsynet om avvik, manglande oppfølging på spørsmål frå publikum og sletting av postlister.  

Kontrollutvalet i Kinn kommune har stilt fleire spørsmål til ordførar og kommunedirektør som dei ønskjer svar på i sitt møte 17. juni.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Dette går fram av møteprotokollen frå møtet i kontrollutvalet i Kinn 13. mai.